« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 1

Aloite 1 – Keskenmenon kokeneille on tarjottava henkistä tukea

Puoluekokouksen päätös

RKP tekee työtä sen eteen,

  • että tarve myöntää keskenmenon kokeneille sekä heidän puolisolleen palkallinen vapaa selvitetään
  • että hoitohenkilökunnan osaamista keskenmenon aiheuttamista tuntemuksista tehostetaan
  • että keskenmenon kokeneet ohjataan äitiysneuvolaan jälkitarkastukseen, jossa heidän henkinen tilansa arvioidaan ja heille tarjotaan tarkoituksenmukaisia apu- ja tukimuotoja.