« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 1

Aloite 11 – Toimintaohjelma valkohäntäpeurojen määrän rajoittamiseksi

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi, että

  • vahvistetaan konkreettisia toimenpiteitä valkohäntäpeurojen määrän vähentämiseksi, mukaan lukien numeeriset tavoitteet populaation vähentämiseksi ja enimmäistiheydeksi.