« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 2

Aloite 13 – Nuorisovaltuustoille on taattava yhdenvertaiset vaikuttamismahdollisuudet!

Puoluekokouksen päätös

RKP tekee työtä sen eteen,

  • että kaikissa kunnissa ja hyvinvointialueilla on nuorisovaltuusto, jolla on aidot vaikuttamismahdollisuudet
  • että nuorivaltuustoille annetaan suora aloiteoikeus kunta- ja aluevaltuustoissa
  • että nuorisovaltuustoille annetaan mahdollisuus valita keskuudestaan läsnäolo- ja puheoikeutta nauttivat edustajat (yksi kuhunkin toimielimeen) kuntien ja hyvinvointialueiden valtuustoihin, hallituksiin, lautakuntiin ja jaostoihin.