« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 2

Aloite 14 – Ikäihmiset resurssina

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi, että

  • on kannustavaa osallistua työelämään myös eläköitymisen jälkeen ja eläkkeen kerryttäminen voi jatkua myös yleisen eläkeiän jälkeen
  • porrastettu ja korotettu ansiotulovähennys jatkuu 60 vuotta täyttäneille
  • 66-vuotiaita tai sitä vanhempia työllistäneiden työnantajien työnantajamaksua alennetaan
  • otetaan käyttöön erityinen vähennys niille eläkeläisille, jotka haluavat jatkaa työskentelyä eläköitymisen jälkeen, jotta työelämässä jatkaminen olisi houkuttelevampaa
  • panostetaan työntekijöiden henkisen ja fyysisen terveyden vahvistamiseen koko työuran ajan.
  • selvitetään mahdollisuutta alentaa tuloveroprosenttia jo eläkeiän ylittäneiden, mutta ei vielä eläkkeelle jääneiden henkilöiden osalta
  • on kannustavaa siirtää eläkkeelle jäämistä mahdollisimman kauan