« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 2

Aloite 17 – Kotouttamistoimenpiteiden tulee olla samat kaikille Suomeen saapuville ryhmille saapumisen syystä riippumatta

Puoluekokouksen päätös

RKP tekee työtä sen eteen,

  • että valtiolliset kotouttamistoimet koskisivat kaikkia Suomeen saapuvia ryhmiä saapumisen syystä riippumatta.
  • viranomaisten, työnantajien ja kuntien välisen yhteistyön koordinoinnin vastuunjakoa selkeytetään työperäisten maahanmuuttajien kotouttamiseksi ja osallistamiseksi.
  • että sen vaaleilla valitut kuntatason toimijat pyrkivät määrätietoisesti toimimaan sen hyväksi, että kunnassa on valmiuksia ja osaamista edistää osallisuutta ja osallistumista.
  • että sen vaaleilla valitut kuntatason toimijat pyrkivät lisäämään paikallisia koordinointiryhmiä, niin sanottuja vapaaehtoisia kansalaisryhmiä, tekemään aloitteita, organisoimaan ja valvomaan aktiivisten integroitumis toimenpiteiden toteutumista maahanmuuttajien lähipiirissä.
  • että sen vaaleilla valitut toimijat tekevät työtä haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden hyväksikäyttämisen, sekä ihmiskaupan estämiseksi.