« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 2

Aloite 17 – Nuorten hyvinvointia tulee tukea

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi, että

  • lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointeja käytetään päätöksenteossa
  • myös ruotsiksi koulutetaan riittävästi psykoterapeutteja ja että psykoterapiakoulutus on maksuton
  • yliopistojen ensikertalaisille varatuista kiintiöistä luovutaan
  • nuorten mielenterveyspalvelut ja tukipalvelut ovat helposti saatavilla varhaisessa vaiheessa, muun muassa matalan kynnyksen vastaanottojen muodossa.
  • yhteistyötä kolmannella sektorilla tiivistetään koskien matalan kynnyksen palveluita