« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 2

Aloite 18 – Maahanmuuttajanaisten polkua työelämään on parannettava

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi, että

  • maahanmuuttajanaisiin kohdistuvat asenteet ja syrjintä työpaikoilla tunnistetaan ja otetaan vakavasti
  • maahanmuuttajanaisten syrjintää torjutaan esimerkiksi anonyymin rekrytoinnin avulla
  • edistetään kielikoulutusta ja perhe-elämään yhdistettävää kotoutumiskoulutusta
  • maahanmuuttajille tarjotaan joustavia mahdollisuuksia koulutukseen, työllistymiseen ja tehokkaaseen kieltenoppimiseen
  • tarjolla on kattava varhaiskasvatusverkosto myös iltaisin ja yöaikaan
  • edistetään mahdollisuuksia huomioida ulkomailla suoritettuja opintoja.