« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 1

Aloite 2 – Itsemääräämisoikeus ja yhdenvertaisuus on taattava steriloimislaissa

Puoluekokouksen päätös

RKP tekee työtä sen eteen,

  • että Steriloimislaki tarkistetaan, jotta se vastaa säädöksiä ruumiillisesta itsemääräämisoikeudesta ja että lainsäädännöstä poistetaan kehotus puolison läsnäolosta neuvottelutilaisuudessa
  • että sosiaali- ja terveysministeriön eettinen neuvottelukunta Etene laatii selvityksen ja suosituksen steriloimisen ikärajasta.