« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 2

Aloite 20 – Ikäystävällinen Suomi

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi, että

  • valtakunnallisen ikäohjelman tavoitteet saavutetaan vuoteen 2030 mennessä
  • hyvinvointialueet ja kunnat pyrkivät aktivoimaan ikäihmisiä kuntoutuksen avulla varhaisessa vaiheessa ja varaavat siihen riittävästi resursseja
  • hyvinvointialueet ja kunnat tekevät työtä sen hyväksi, että ikäihmisten fyysinen ja henkinen hyvinvointi otetaan huomioon strategioita laadittaessa.