« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 3

Aloite 21 – Koulukiusaamiseen on puututtava entistä voimallisemmin!

Puoluekokouksen päätös

RKP tekee työtä sen eteen,

  • että viranomaiselle Suomessa annetaan vastuu valvoa, miten koulujuen ylläpitäjät täyttävät lakisääteiset tehtävänsä koskien oppilaiden oikeutta turvalliseen kouluympäristöön ja yhdenvertaiseen kiusamisenvastaiseen työhön.
  • että resurssit kaikenlaisen kiusaamisen estämiseksi turvataan
  • että ohjaavan sekä tukevan henkilöstön, kuten kuraattoreiden ja koulupsykologien, saatavuus turvataan uusilla hyvinvointialueilla.