« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 2

Aloite 21 – Veteraaneista huolehtiminen

Puolustusvoimien kuvauksen mukaan operaation tulee mm. edistää rauhaa ja turvallisuutta, jotta se täyttää kriisinhallintaoperaation kriteerit. Ensimmäiset suomalaiset rauhanturvaajat lähtivät rauhanturvaoperaatioon Suezin kanavalle jo vuonna 1956. Vaikka yksittäinen rauhanturvaaja lähteekin turvaamaan rauhaa ja vaikka Suomella on pitkä historia kriisinhallinnassa, Suomella ei ole lähellekään toimivaa järjestelmää veteraanien posttraumaattisen stressihäiriön eli PTSD:n torjumiseksi. Suomi tarvitsee kriisinhallintakeskuksen.

PTSD on trauma- ja stressiperäinen oireyhtymä, joka voi syntyä järkyttävistä tapahtumista. Tällaisia traumaattisia tapahtumia voivat olla mm. katastrofit, pahoinpitelyt, murhat, kidutukset tai muut järkyttävät kokemukset. Oireita ovat mm. itsensä eristäminen, välttelevä käyttäytyminen ja tunnekylmyys. Monet kärsivät masennuksesta, päihteiden väärinkäytöstä ja unihäiriöistä PTSD:n ohella. Puolustuskorkeakoulun (2013) mukaan ainakin 400 suomalaista rauhanturvaajaa on sairastunut PTSD:hen.

Maaliskuussa 2020 asetettiin parlamentaarinen komitea Suomen kriisinhallintapolitiikan kehittämiseksi. Komitea koostuu kaikista eduskuntapuolueista ja sen tehtävänä on tuottaa erilaisia ehdotuksia. Sen ensimmäinen ehdotus oli, että Suomen tulisi kehittää veteraanien tukijärjestelmää pitkäjänteisesti ja riittävin resurssein.

Suomen Rauhanturvaajaliitto tarjoaa tukea ja tietoa suomalaisille rauhanturvaajille. Liitto tarjoaa vertaistukea veteraaneille, mutta on riippuvainen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen tukikeskuksen (STEA) apurahoista, jolloin se voi suunnitella toimintaansa vain vuoden kerrallaan. Tulevien rauhanturvaajien, heidän läheistensä ja yhteiskunnan tukemiseksi Suomeen tulisi perustaa kriisinhallintakeskus.

Kriisinhallintakeskus, tai veteraanikeskus kuten sitä Tanskassa kutsutaan, tarjoaisi tukea rauhanturvaajille, veteraaneille ja heidän perheenjäsenilleen vertaistuen, mielenterveystuen, kuntoutuksen ja törkeän tiedon muodossa. Terveen veteraanin on helpompi selviytyä arjesta, tehdä töitä ja, mikä tärkeintä, selviytyä kokemastaan traumaattisesta tapahtumasta.


Päätösehdotus

Aloitteentekijä katsoo tämän takia, että RKP:n tulee toimia sen hyväksi, että:

  • että Suomi perustaa kriisinhallintakeskuksen, joka tarjoaa kuntoutusta, tietoa ja tukea tuleville, nykyisille ja entisille rauhanturvaajille.
  • veteraaneille tarjottavan vertaistuen budjettimääräraha on pidempi kuin vain vuodeksi kerrallaan.

Aloitteen tekijä/tekijät

Kasper Kannosto

Puoluevaltuuston vastaus

Motionären är ute i ett viktigt ärende. Vi bör ta hand om våra fredsbevarare. När kriser uppstår på olika håll i världen och det är krig i Europa så lyfts vikten av att vi tar hand om dem som deltar i krishanteringsoperationer.

Finland har sedan 1956 deltagit i över 30 fredsbevarande operationer och krishanteringsoperationer. Operationerna kan vara sanktionerade av FN eller OSSE, men dessa kan även ledas av Nato, EU eller ett enskilt medlemsland. Finland har traditionellt hört till de länder som deltagit aktivast i FN:s fredsbevarande operationer, och det är viktigt att vi även framöver profilerar oss som ett land som aktivt skapar fred och stabilitet i världen.

Päätösehdotus

SFP arbetar för:

  • att Finland grundar ett center för rehabilitering, information och stöd för fredsbevarare
  • att finansieringen för kamratstödet för krishanteringsveteraner ska vara långsiktig