« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 3

Aloite 24 – Ilmasto- ja kestävyyspoliittiset päätökset tulee tehdä parhaan saatavilla olevan tiedon perusteella

Puoluekokouksen päätös

RKP tekee työtä sen eteen,

  • että päätöksenteossa edistetään uskottavia päästölaskelmia
  • että päästölaskelmien seuraukset tutkitaan ja huomioidaan