« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 3

Aloite 29 – Taide- ja taitoaineiden lukiodiplomi

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi, että

  • selvitetään, miten ylioppilastutkinnon koe voitaisiin korvata lukiodiplomilla tai miten lukiodiplomi voisi olla osa ylioppilastutkintoa
  • selvitetään mahdollisuutta ottaa lukiodiplomi ja taiteen perusopetuksessa suoritettu tutkinto huomioon korkeakoulujen pääsykokeissa.