« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 4

Aloite 30 – Puoluekokouksesta on tehtävä demokraattisempi!

Puoluekokouksen päätös

RKP tekee työtä sen eteen,

  • että puoluekokousta kehitetään sen aseman vahvistamiseksi entisestään poliittisen keskustelun foorumina.
  • että puoluekokouksen valiokunnat toimivat kaikkien puoluekokousedustajien matalan kynnyksen vaikuttamisfoorumeina ja siksi puoluekokouksen valiokuntatyöskentely alkaa kokoustekniikkaperehdytyksellä, jotta kaikki puoluekokousedustajat voivat osallistua keskusteluun samoilla ehdoilla.
  • että puolueohjelmaa tarkistetaan ainakin viiden vuoden välein