« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 3

Aloite 31 – Puoluekokoukseen osallistumisen kriteerien uudistaminen

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi, että

  • puolueen järjestövaliokunta tekee tulevan toimintavuoden aikana ehdotuksia siitä, miten puolue voisi keventää jäsenyhdistysten hallinnollista taakkaa.