« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 4

Aloite 34 – RKP:n tulee toimia startup-ystävällisen Suomen puolesta

Puoluekokouksen päätös

RKP tekee työtä sen eteen,

  • että yhteistyötä elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja kasvuyritysympäristöjen välillä edistetään.
  • että luotettavia laajakaistayhteyksiä ja toimistotilojen yhteiskäyttöä myös haja-asutusalueilla edistetään.
  • että byrokraattisten esteiden poistamista asiantuntijoiden ja ulkomaisten opiskelijoiden työperäisen maahanmuuton tieltä jatketaan.
  • että matematiikan, ohjelmoinnin ja yrittäjyyden opetusta kaikilla koulutusasteilla sekä elinikäistä oppimista yleisesti edistetään.
  • että tietoa pääomasijoittajista koordinoidaan startup-yritysten perustamisen edistämiseksi.
  • että takaisin yrityksen toimintaan investoitava voitto verotetaan alemmalla yhteisöverokannalla, esim. 15 prosentilla