« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 4

Aloite 36 – Rikoksentekijän tulee muuttaa, ei väkivallan uhrin

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi, että

  • rikoksentekijän vapautta rajoitetaan
  • lähisuhdeväkivallan uhrit saavat riittävästi apua ja tukea voidakseen jättää väkivaltaisen kumppaninsa ja että poliisille ja oikeuslaitokselle osoitetaan riittävästi resursseja perhe- ja lähisuhdeväkivaltarikosten selvittämiseen
  • henkilötietoja käsitellään aina oikein, jotta suojatut tiedot eivät vuoda eteenpäin.