« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 4

Aloite 37 – Muistisairaiden henkilöiden toimintakyvyn arviointi tulee tehdä monipuolisesti

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi, että

  • muistisairaiden toimintakyvyn ja ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan tarpeen arviointi tehdään monialaisesti niin, että muistisairaiden ja omaisten todellinen tilanne otetaan huomioon.