« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 1

Aloite 4 – Oikeudenmukainen korvaus tuulivoimapuistojen linjakaduista

Vihreän siirtymän seurauksena tuulivoimaa on rakennettu paljon lisää. Pohjanmaan osuus kaikesta Suomen tuulivoimasta on tällä hetkellä 17 prosenttia. Kymmenisen vuotta sitten tuulivoiman rakentamisen edellytyksenä oli valtion tuki, mutta nykyään tuulivoiman rakentaminen on omavaraista ja puistot tuottavat omistajilleen voittoa. Tuulivoimapuistojen omistajat voivat puolestaan tarjota hyvää korvausta niille maanomistajille, jotka vuokraavat maataan tuulivoiman tarpeisiin. Aiemmin puistojen pinta-ala ja tuuliturbiinien kapasiteetti oli pieni ja ne rakennettiin lähelle olemassa olevaa infrastruktuuria, jotta olemassa olevia sähkölinjoja voitiin käyttää hyväksi. Nykyään puistot ovat suurempia ja kapasiteetti on suuri, mikä tarkoittaa, että linjaus pitenee ja linjakadut ovat leveämpiä. Maanomistaja, joka vuokraa metsämaataan tuulivoiman tarpeisiin, saa varsin runsaan korvauksen samalla kun hän voi jatkaa metsänhoitoa samassa paikassa. Nykypäivän tuuliturbiinien napakorkeus on niin korkea, että ne eivät häiritse maassa tapahtuvaa toimintaa. Metsäpalstoille rakennetaan myös huoltoteitä, joita maanomistajat voivat käyttää metsänhoitoon.

Lyhyesti sanottuna maanomistajalle on hyvä asia saada maalleen tuulivoimala. Sama ei päde kuitenkaan niihin maanomistajiin, joiden maalle asennetaan tuulivoimaloihin vedettävät voimajohdot.

Sähkölinjojen rakentaminen tuulipuistoihin on infrastruktuuria ja maanomistajalle maksettava korvaus niistä on vain symbolinen. Lisäksi omistaja menettää mahdollisuuden harjoittaa metsätaloutta maa-alueella pitkälle tulevaisuuteen. Tuulipuistojen rakentajien ja omistajien on nyt aika kantaa vastuunsa ja maksaa oikeudenmukainen korvaus kaikille maanomistajille, jotka osallistuvat vihreään siirtymään.


Päätösehdotus

Allekirjoittajat ehdottavat, että Ruotsalainen kansanpuolue työskentelee sen hyväksi, että:

  • maanomistajille maksetaan oikeudenmukainen korvaus linjakaduista, joita tarvitaan tuulivoiman tulevaa lisärakentamista varten.

Aloitteen tekijä/tekijät

Jan Ray
SFP Larsmo

Niclas Sjöskog
SFP Purmo

Puoluevaltuuston vastaus

Yhteinen vastaus aloitteisiin Aloite 4 – Oikeudenmukainen korvaus tuulivoimapuistojen linjakaduista ja Aloite 5 – Lunastuslakia tulee uudistaa

Päätösehdotus