« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 4

Aloite 40 – Seniorineuvonnasta tulisi säätää lailla

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi, että

  • laaditaan kansallisia suosituksia, joilla varmistetaan ikäihmisille paras mahdollinen apu ja tuki
  • otetaan käyttöön lakisääteinen seniorineuvontapalvelu, jonne saa kutsun esimerkiksi 70 vuotta täytettyään