« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 4

Aloite 42 – Sosiaalihuoltojärjestelmän päivittäminen kattamaan itsensä työllistäjät

Meidän tulee vahvistaa freelance-työntekijöiden asemaa sosiaaliturvan alalla. Ei vain taide- ja kulttuuriala, vaan myös mm. urheilutoiminta toimii suurelta osin freelancereiden voimin. Työ on lyhytaikeista, osa-aikaista tai projektiluontoista. Taidekoulutuksissa opiskelijat koulutetaan yrittäjiksi, sillä se on todennäköisin urakehitys. On tärkeää ymmärtää, että yrittäjyys ei useinkaan ole valinta ryhtyä yrittäjäksi, vaan ainoa tapa toimia alalla. Suomalainen kulttuurikenttä tukeutuu pitkälti näihin ammattilaisiin, joita on enemmän täällä meillä Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa. Valtion rahoittamissa taideoppilaitoksissa työskentelee myös lukuisia toiminnalle tärkeitä freelancereita, ja trendi näyttää olevan se, että freelancereita on jatkossa yhä enemmän ja vakituisia työntekijöitä yhä vähemmän.

Valitettavasti on käynyt ilmi, että monet itsensä työllistäjät jäävät tosipaikan tullen sosiaaliturvan ulkopuolelle, mikä kävi hyvin ilmi koronapandemian aikana. Työttömyyskassan, Kelan ja TE-palveluiden lähtökohtana ovat kiinteäpalkkaiset työsuhteet. Monista eri tulonlähteistä koostuva työelämä ei kuulu siihen yhtälöön. Kuten sanottua, tämä ei koske vain kulttuurialaa, vaan yhä enemmän myös muita aloja kuten mm. urheilua, missä valmentajat ja muut työntekijät työskentelevät useissa eri tehtävissä, jotka yhdessä muodostavat yhden kokopäivätyön. Koska maamme nuoret tarvitsevat nyt kipeästi panostuksia hyvinvointiin, on tärkeää huomata, että kulttuuria ja urheilua harjoitetaan suurelta osin nuorten kanssa ja keskuudessa.


Päätösehdotus

Uudistetaan sosiaalihuoltojärjestelmää niin, että kattaa myös itsensä työllistäjät alasta ja tehtävästä riippumatta.


Aloitteen tekijä/tekijät

Fredrik Waselius SFP i Grankulla

Satu Roberg SFP i Helsingfors

Puoluevaltuuston vastaus

Yhteinen vastaus aloitteisiin Aloite 42 – Sosiaalihuoltojärjestelmän päivittäminen kattamaan itsensä työllistäjät ja Aloite 43 – Tukea kulttuurille

Päätösehdotus