« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 1

Aloite 7 – Omalääkärijärjestelmän käyttöönotto

Puoluekokouksen päätös

RKP tekee työtä sen eteen,

  • että ikäihmisiä ja jatkuvan hoidon tarpeessa olevia varten luodaan omalääkäri- ja omahoitajajärjestelmä, koska mahdollisuus käydä saman, tutun lääkärin vastaanotolla luo turvallisuutta
  • että mahdollisuudet toteuttaa hyvinvointialueilla myös laajempia väestönosia koskevia omalääkäri-pilottihankkeita selvitetään.