« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 1

Aloite 7 – Tuuliturbiinien eroosio ja mikromuovit ja myrkylliset kemikaalit

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi, että

  • aluevesiemme ulkopuolella olevia vesialueita Suomen talousvyöhykkeellä koskevaa lainsäädäntöä tarkistetaan siten, että se ottaa huomioon myös merituulivoiman ja mahdollistaa verotulot
  • tuulivoiman sijainti sekä maalla että merellä on määritettävä paikallisten olosuhteiden ja paikallisen väestön kanssa käytävän aktiivisen vuoropuhelun kautta luonto-, maisema- ja virkistysarvot sekä muun muassa merenkulun ja kalastuksen olosuhteet huomioiden.