« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 1

Aloite 8 – Ikäihmisten kuntoutus

Puoluekokouksen päätös

RKP tekee työtä sen eteen,

  • että ikäihmisten kuntoutuksen tarve kartoitetaan ennaltaehkäisevästi aikaisessa vaiheessa ja että kuntoutukseen varataan riittävästi resursseja.
  • että perustetaan kaikille hyvinvointialueille geriatrisia arviointi- ja kuntoutusyksiköitä, jotta varmistetaan tasavertaisen kuntoutuksen saatavuus asuinpaikasta riippumatta.