« Takaisin

Valmisteluvaliokunta 1

Aloite 9 – RKP:n tulee pyrkiä parantamaan lasten ja nuorten syömishäiriöiden hoitoa molemmilla kansalliskielillä

Puoluekokouksen päätös

RKP tekee työtä sen eteen,

  • että syömishäiriöistä kärsiville on saatavilla matalan kynnyksen klinikoita, jotta yhteys hoitavaan tahoon saadaan luotua nopeasti.
  • että syömishäiriöistä kärsiville on riittävästi hoitopaikkoja sekä suomen että ruotsin kielellä niin,  että hoito voidaan aloittaa mahdollisimman pian diagnoosin määrittelyn jälkeen.
  • että uusilla hyvinvointialueilla keskitytään ennaltaehkäiseviin toimiin, varhaiseen puuttumiseen, tiedon koordinointiin sekä yhteistyöhön koulujen ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa syömishäiriöiden hoidossa.
  • että luodaan tukimuotoja perheille, joilla on syömishäiriöstä kärsivä lapsi.
  • että luodaan kansallinen syömishäiriöhoidon suunnitelma