« Tillbaka

Beredningsutskott 5

47 – Äldres rätt att välja

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för:

  • att de äldres egna önskemål ska ges större utrymme inom äldreomsorgen. Alla kan och ska inte omfattas av samma lösningar utan det finns behov på olika servicemodeller som beaktar människans situation. Man ska ha möjlighet att påverka vården.