« Tillbaka

Beredningsutskott 4

35 – Alla barn bör ha möjlighet att vaccineras

Partidagens beslut

Partidagen besöt att SFP arbetar för:

  • att höja vaccinationstäckningen i hela landet för att uppnå en tillräckligt stark flockimmunitet
  • att kommunerna ger hälsovårdspersonalen på rådgivningarna tillräckliga resurser att tillgodose barnfamiljer med information om vaccinationsprogrammet, vetenskapligt bevisade effekter och biverkningar, samt upplyser om följderna av försummade vaccinationer för den enskilda individen och för samhället i stort.
  • att asylsökande och s.k. papperslösa har rätt att få alla vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet