« Tillbaka

Beredningsutskott 5

48 – Aloite toisen asteen stipendijärjestelmästä – Motion om ett stipendiesystem för andra stadiet

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för:

  • att andra stadiets utbildning ska vara avgiftsfri och att införandet av avgiftsfriheten inte leder till ytterligare nedskärningar. Vårt utbildningsväsende har drabbats av nedskärningar och kvalitetsförsämringar. Införandet av avgiftsfriheten får inte innebära att vi inte kan göra satsningar för att korrigera detta.