« Tillbaka

Beredningsutskott 4

47 Ändring av dividend- och kapital skattelagen.

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att årliga dividendinkomster upp till 1 000 euro befrias från skatt
  • att man utreder möjligheterna att gynna och uppmuntra småsparande