« Tillbaka

Beredningsutskott 1

06 – Ändring av dividend- och kapitalskattelagen

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att dividendinkomster upp till 1 000 euro befrias från skatt