« Tillbaka

Beredningsutskott 1

07 – Ändring av sättet för indexkorrigering av ålderspensioner

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att pensionärernas köpkraft bibehålls och stärks
  • att garantipensionen tryggar en skälig utkomst