« Tillbaka

Beredningsutskott 3

36 Ändring av sättet för indexkorrigering av ålderspensioner

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att garantipensionen höjs för att hjälpa de minst bemedlade pensionärerna
  • att indexfrysningen av folkpensionen slopas
  • att möjligheten till ett särskilt levnadskostnadsindex för pensionärer som bättre följer kostnadsstegringen utreds