« Tillbaka

Beredningsutskott 2

14 – Användandet av organ för hörande

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att säkra tillräckliga resurser samt tillräcklig handledning och stöd för ungdomsfullmäktige
  • att ungdomsfullmäktige hörs
  • att på riksplanet efterlysa tydligare direktiv för hörande samt arbeta för att riktade medel ges nationellt för att stöda utvecklandet av verksamheten för Ungdomsfullmäktige, Äldrerådet samt Rådet för personer med funktionsnedsättning i kommunerna.
  • att ungdomsfullmäktige ges möjlighet att delta i kommun-/stadsstyrelsen och nämnder
  • att förtroendevalda uppmanas att använda sig av ungdomsfullmäktige där det är tillämpbart
  • att ungdomarnas påverkningsmöjligheter garanteras i landskapens samtliga organ
  • att budgetmedel tas in i kommunens budget under en egen rubrik i anslutning till ungdoms- och fritidsverksamheten