« Tillbaka

Beredningsutskott 4

Motion 47 – Åtgärder för att aktivera de äldre efter coronapandemin

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att åtgärder för att främja de äldres aktivering och välbefinnande ingår i kommande handlingsplaner efter coronapandemin
  • att det ges tillräckliga resurser för aktivering, vård och omsorg av de äldre under den pågående coronapandemin samt under återhämtningen efter pandemin