« Tillbaka

Beredningsutskott 1

06 Barnvänliga kommuner enligt UNICEFs modell

Partidagens beslut

Partidagen vill att SFP arbetar för:

  • att partiets representanter, i de kommuner som ännu inte omfattas av UNICEF Finlands erkännande En barnvänlig kommun, tar initiativ till att kommunen ansöker om att få delta i UNICEF-modellen och arbetar för att kommunen implementerar den.