« Tillbaka

Beredningsutskott 1

Motion 9 – Bättre ätstörningsvård för barn och unga på båda nationalspråken

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • Att det ska finnas tillgängliga lågtröskelmottagningar för personer som lider av ätstörningar så att man snabbt får en första kontakt med vården
  • Att det ska finnas tillräckligt med vårdplatser på såväl svenska som finska för personer som lider av ätstörningar så att vården kan inledas så snabbt som möjligt efter diagnos
  • Att man i de nya välfärdsområdena satsar på förebyggande åtgärder, tidiga insatser, samordning av information och på samarbete med skolorna och elevhälsovården vad gäller ätstörningsvården
  • Att det skapas stödformer för familjer som har ett ätstörningssjukt barn
  • Att en nationell plan för ätstörningsvården tas fram