« Tillbaka

Beredningsutskott 1

02 – Behovet av politisk diskussion kring DLT

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att det uppstår en samhällelig diskussion kring samt en utvärdering av de samhälleliga effekterna av distribuerad databasteknik
  • att lyfta upp DLT som utvecklingsprojekt inom det offentliga för att hitta olika nya användningsmöjligheter