« Tillbaka

Beredningsutskott 2

15 – Bemötande av individer

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att sexualundervisning med betoning på bemötande av individer och respekt till medmänniskan ska inledas redan i första årskursen i lågstadiet och anpassas till barnets ålder
  • att undervisningspersonalen får stöd och material för att utföra undervisningen