« Tillbaka

Beredningsutskott 5

52 – Bridging the Gap – Att överbygga klyftan

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för:

  • att det ska bli lättare att få uppehållstillstånd i Finland efter examen för en studerande från ett icke-EU land.
  • att arbetssökande från ett icke-EU land med en finländsk examen ges tillräckligt stöd för att underlätta anställning.
  • att tillgången till integrationsåtgärder bland annat i form av språkkurser i finska och svenska samt arbetspraktiksmöjligheter inom den egna branschen förbättras.