« Tillbaka

Beredningsutskott 1

01 Dags för jämställdhetsperspektiv i klimatpolitiken

Partidagens beslut

Partidagen vill att SFP arbetar för:

  • en klimat- och hållbarhetspolitik som genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv och en social dimension.
  • en klimat- och hållbarhetspolitik som beaktar hur resurserna fördelas mer rättvist mellan könen.
  • att Finland är en föregångare i att stärka kvinnors och flickors ställning globalt genom att genomföra FN:s Agenda 2030 nationellt och i det internationella samarbetet, med ett särskilt fokus på mål 5 om jämställdhet som är en förutsättning för att uppnå de andra hållbarhetsmålen.
  • att satsningar görs för att öka kännedomen om orsakerna till klimatförändringenatt mer resurser styrs till forskning och utveckling också ur ett könsperspektiv.