« Tillbaka

Beredningsutskott 3

26 Dags för resurser, inte nedskärningar, för förlossningsvården

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att att SFP arbetar för

  • att rekommendationerna som förbättrar mödravården i Finland verkställs i praktiken i kommunerna
  • att kommunerna satsar mer på förlossningsförberedelse i samarbete med förlossningssjukhusen
  • att stödet till familjer förbättras vid tidig hemkomst
  • att kommande föräldrar ska få besöka en förlossningsavdelning före förlossningen, t.ex. som en del av de förlossningsförberedelsekurser som kommunerna erbjuder
  • att mödravården i Finland lyfts upp i dagspolitiken med utgångspunkt i att förutsägbarhet i vården av gravida och födande kvinnor främjar trygghet och reproduktiv hälsa
  • att svenskspråkig service tillgodoses i tvåspråkiga sjukvårdsdistrikt