« Tillbaka

Beredningsutskott 4

Motion 46 – De frivilliga organisationernas ställning i kommunerna och de kommande välfärdsområdena

Partidagens beslut

SFP arbetar för

  • att tredje sektorn ges möjlighet att både nationellt och lokalt bevara och utveckla sin verksamhet också i framtiden
  • att tredje sektorn hörs vid utvecklandet av nya strategier och nya verksamhetsformer lokalt och regionalt och att möjligheterna att stöda tredje sektorn via offentliga medel bibehålls