« Tillbaka

Beredningsutskott 5

55 – Det behöver utbildas fler socialarbetare

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för:

  • att antalet nybörjarplatser inom magisterutbildningen för socialt arbete ökas.
  • att öka möjligheterna att utbilda sig till socialarbetare med hjälp av biämnes- och magisterstudier.
  • att tyngdpunkten flyttas till förebyggande åtgärder och tidigt stöd av familjers och barns situationer för att barn ska må bättre och samtidigt minska belastningen inom barnskyddet.
  • att tillräckligt med resurser allokeras till barnskyddet.