« Tillbaka

Beredningsutskott 5

53 – Efter #metoo – hur vi skapar en utbildningssektor som är trygg och fri från trakasserier

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för:

  • att implementeringen och resultaten av anvisningarna för hantering av sexuella trakasserier och det nationella åtgärdsprogrammet följs upp av stads-/kommunstyrelse.
  • att det ska göras klart för elever och personal vem de kan kontakta ifall de upplever trakasserier och våld. Skolan ska ha utbildade kontaktpersoner. Det är viktigt att det också utanför skolan erbjuds lågtröskelverksamhet att delta i och personer att kontakta.
  • att mer resurser ges åt ungdomspsykiatrin.
  • att lärarutbildningen ska innehålla obligatorisk undervisning i genuspedagogik.
  • att kommuner ska utse ansvarspersoner för att arbeta med jämställdhet och mot trakasserier