« Tillbaka

Beredningsutskott 5

54 – En integrationsutbildning som fungerar

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att samhällsinformationen blir en skild del av integrationsutbildningen och ges på invandrares modersmål eller på ett språk som de förstår väl.