« Tillbaka

Beredningsutskott 2

12 – En nordisk union

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att de Nordiska länderna fördjupar sitt politiska, ekonomiska och militära samarbete.
  • att olika modeller utreds för att stärka och göra det nordiska samarbetet smidigare, och fortsätter diskussionerna om förutsättningarna för en nordisk union.
  • att det i Nordiska Rådet grundas ett utskott för försvar- och säkerhetsärenden.