« Tillbaka

Beredningsutskott 4

37 En timme till tåget

Partidagens beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att det uppgörs en långsiktig underhållsplan för landets hela vägnät
  • att det reserveras tillräckliga budgetmedel för att på sikt komma fram till ett hållbart vägunderhåll
  • att underhåll av befintliga kommunikationsleder stärks