« Tillbaka

Beredningsutskott 1

09 Ett enklare betalningssystem

Medlemsantalet i föreningarna minskar, både i allmänhet och i Sfp:s medlemsföreningar. Det är illa ur många synvinklar.

Därför vill jag ge uttryck för en oroande iakttagelse, som idag kan göras om många föreningar. Av bokslutet för en understödsförening nära mig framgår nämligen att bara 6 procent av medlemmarna betalat medlemsavgiften för föregående år. Andelen är liten trots att man räknar bort den andel av medlemmarna (10-20 %) som är ständiga medlemmar. Mot bakgrunden av att det här är en förening, där medlemmarna gått med uttryckligen för att bistå ekonomiskt, där de allra flesta av medlemmarna har en stabil ekonomi som väl ger utrymme för ett bistånd av medlemsavgiftens storlek och där jag dessutom tror att de flesta medlemmar är förhållandevis nöjda med styrelsens aktivitetsnivå, så säger det mer om indrivningen än om betalningsviljan. Det här är dessutom en av de få föreningar vars medlemsantal faktiskt växer.

Problemet är inte bristfällig indrivning, problemet är snarare principiellt. Ju fler fakturor som kommer direkt in i nätbanken, desto svårare tycks det bli för folk att hålla ordning på fakturor som kommer per post, per e-post eller någon annan väg. Samma problem har diskuterats inom min lokalavdelning, Sfp i Ekenäs.

Central indrivning av medlemsavgifter har ibland använts, men ger inte självklart ett bättre resultat. Idag finns system för direktbetalning via länk, där man inte längre själv behöver föra över uppgifter från ett system till ett annat. Sådana används till exempel i samband med seminarier eller andra anmälningsavgifter. Det finns olika lösningar, det är dock inte ändamålsenligt att varje liten medlemsförening på egen hand utreder hur man kunde ta ett sådant i bruk. En enklare betalningslösning, där insatsen för att hålla ordning på fakturan skulle vara minimal, kunde vara ett alternativ som skulle gynna alla parter.

Därför föreslår jag, på Sfp:s i Ekenäs vägnar,


Att-sats

att partiet låter utreda och möjligen även tillhandahålla en lösning för enkel betalning av medlemsavgift, via betalningslänk, nätbank eller annan teknisk lösning.


Motionär

Linnéa Henriksson för Sfp i Ekenäs

Partifullmäktiges svar

Digitaliseringsutvecklingen har påverkat även människors betalningsbeteende vilket motionären iakttagit och föreslår åtgärder för att råda bot på problemen som det leder till då medlemsavgifter blir obetalda. Ifall det finns ett intresse hos medlemsföreningarna kunde det vara klokt att utreda och pröva på om en annan form av lösning än den traditionella fakturan skulle öka på medlemsavgifterna. Om man skulle gå in för en ny lösning skulle det dock vara viktigt att det i fortsättningen också är möjligt att få fakturan skickad traditionellt till sig för dem som inte vill använda sig av tekniska lösningar.

Beslutsförslag

Partistyrelsen föreslår

  • att partiet låter utreda och möjligen även tillhandahålla en lösning för enkel betalning av medlemsavgift, via betalningslänk, nätbank eller annan teknisk lösning, som komplement till den traditionella fakturan.