« Tillbaka

Motioner 2020

Motion 18 – Få bukt med problemet med skrotbåtar

I Finland finns avsevärda mängder skrotbåtar, allt från mindre flytetyg till regelrätt småtonnage. Ideella föreningar som t.ex. Håll Skärgården Ren gör ett bra jobb med att samla in mindre fritidsbåtar men större båtar utgör ett problem. Dessa fartyg, ofta inköpta för att konverteras till restaurangbåtar och dylikt, tenderar att bli liggande i strandvattnet då fortsatt finansiering eller farkostens dåliga skick omöjliggör kommersiell användning.

Miljöriskerna med dessa skrotbåtar är stora då de ej sällan innehåller oförbrukat bränsle i form av dieselolja eller tjockolja samt även bly i kölen och eventuella giftiga bottenfärger som sakteliga lakas ur. Gamla bottenfärger innehåller ofta numera förbjudna ämnen som tributyltenn. Dessutom utgör gamla vrak ett, i mångas tycke, förfulande inslag i miljön.

Trots att skrotfartygets ägare är känd, kan det ta oskäligt lång tid för kommunen att få tillstånd att forsla bort fartyget. I sista hand är det lätt hänt att kommunen också hamnar att stå för alla kostnader då dessa ej kan påläggas ägaren. Detta är en stor ekonomisk belastning, inte minst i skärgården där små kommuner har stora vattenområden, och följaktligen flera skrotbåtar.


Att-sats

SFP i Pargas föreslår

  • att SFP skall arbeta för att det i Finland skapas enhetliga lagar och förordningar som underlättar avlägsnandet av skrotbåtar.

Motionär

Conny Granqvist Rolf Möller
Ordförande Sekreterare