« Tillbaka

Beredningsutskott 3

27 Finlandssvenskarnas grundlagsenliga rätt till sjukvård på sitt modersmål

Partidagens beslut

Partidagen beslöt

  • att SFP fortsättningsvis arbetar för den svenskspråkiga befolkningens grundlagsenliga rätt till svenskspråkig sjukvård.
  • att SFP arbetar för att förbättra arbetsförhållanden och lönesättning inom vårdyrkena både för att motivera den utbildade arbetskraften att stanna kvar i yrket och i Finland och för att underlätta rekryteringen till utbildningen och branschen.
  • att SFP jobbar för att samarbeta gränsöverskridande, t.ex. med Norge, för att trygga samernas rätt till vård och omsorg på sitt modersmål.