« Tillbaka

Beredningsutskott 2

12 Flaggningsstatus åt Nordens dag den 23 mars

Partidagens beslut

Partidagen beslöt

  • att SFP arbetar för att Nordens dag den 23 mars synliggörs som flaggdag